TechPack/PLM/Sykart

Automatisk sykart og sytid
Sømkart og sømkalkyle-Webinar
plan.assyst

Automatisk løsning for Sykart og sømkalkyler

  • Oversikt over komplekse sammenstillinger og komplekse arbeidsrekkefølger
  • Automatisere produksjonen av sykart/sømspesifikasjoner
  • Automatisk kalkulasjon av sytider
TechPack

Vi tilbyr konsulenttjenester inn mot PLM systemer for tekoindustrien

  • TechPack / PLM
  • Målskjema og prøvehåndtering
  • Materiallister