TechPack/PLM/Sykart

BeProduct - sosial produktutvikling i PLM

Din digitale produktplattform for sammarbeid og produktspesifikasjoner

  • TechPack med BOM/Materiallister
  • Designskisser og tekniske tegninger
  • Målskjema og prøvehåndtering
Automatisk sykart og sytid
Sømkart og sømkalkyle-Webinar
plan.assyst

Automatisk løsning for Sykart og sømkalkyler

  • Oversikt over komplekse sammenstillinger og komplekse arbeidsrekkefølger
  • Automatisere produksjonen av sykart/sømspesifikasjoner
  • Automatisk kalkulasjon av sytider
TechPack

We offer consulting services for PLM systems in the textile industry.

  • TechPack / PLM
  • Measurement and sample handling
  • Material lists