Automatisering: Spar produksjonstid og kostnad. Øk kvaliteten.

Vi er et høykostland med høye krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi har erfaring med å automatisere både enkle og komplekse prosesser på kryss av bransjer.

For finne fram til den beste løsningen, er det viktig at vi etablerer kontakt tidlig i prosessen. Mange bedrifter er redd for at intern og verdifull kompetanse skal lekke ut til konkurrenter. Vi sørger for at kunnskapen og know-how-en forblir i ditt firma, og at produksjonen din effektiviseres ved hjelp av ulike nivåer av automatisering.

Sigurd Mo
Sigurd Mo

Salg & Service
+47 90 73 33 28
sigurd@amatec.no

Nivåer av automatisering

Sammen finner vi ut hvor bedriften bør begynne automatiseringen, og hvilket nivå dette bør ligge på. Dette er avhengig av produkt, mengde og budsjett. En tidlig dialog er essensiell for å komme fram til en riktig løsning.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi har vært med i prosessen fra idé til ferdig produkt, installasjon og drift av en rekke automater Norge gjennom de siste årene. Sammen med Miller, som har stor kompetanse på området, finner vi løsningen for din bedrift.

Lars Einar Riksheim
Lars Einar Riksheim

Produkt/markedssjef
+47 92 25 29 22
lars.riksheim@amatec.no