Perfekt sømresultat

Hoppesting Rynker Trådbrudd Sytråd Synål Sømkvalitet

Perfekt sømresultat

Vi har alltid mål om at det ferdige produktet skal gjenspeile kvaliteten og tiden som er lagt ned i produksjonen, og frustrasjonen kan være stor om det ikke er perfekte sømmer. Her går vi litt inn på hva som kan oppstå dersom maskin og utstyr ikke er i harmoni med materialet og forventningen til det ferdige produktet.

Rynker i materialet

Når rynker oppstår i materialet etter søm er dette en klar indikasjon på at det er feil oppsett av nål/tråd eller feil innstilling på maskinen.

Trådspenningsrynker: En ubalanse i spenningen mellom nål- og gripertråd.

Transportrynker: Feil type transport eller feilinnstilling av transport.

Forskyvningsrynker: Trådfibrene i materialet skyves mye når nålen trenger igjennom og tykkelsen på nålen er avgjørende. For stort nålhull i stingplate/transportør ift. nålen vil også kunne gi rynker.

Mens spennings- og transportrynker ofte kan styres ved hjelp av de riktige maskininnstillingene, er kombinasjon av riktig nål og tråd sammen med stinglengde avgjørende for å unngå forskyvningsrynker. Desto tykkere sytråden er, jo mer plass trenger den i symaterialet. Derfor er det en høy risiko for uønskede effekter i sømmen når en sytråd som er for grov brukes på et veldig fint og tett vevd tekstil.

Forslag til løsning:

 • Endre trådspenning
 • Endre størrelse på nål, og evt. type nålspiss
 • Bruke tynnere tråd, og evt. justere stinglengde etter dette.
 • Vurdere innstillingen på transportøren, om den er riktig for type søm og nåltykkelse.
 • I noen tilfeller, endre maskintype om maskinen har for grovt sømverktøy.

  Gjennomslag og bulket falding

  Etterbehandling av sømmen, som pressing og stryking kan avsløre feil valg av tråd

  Hvis kanten på ett sømningsmonn er overlocket med en tråd som er litt for grov, kan det oppstå stygge merker på yttersiden av stoffet etter pressing. Og på tynne og delikate tekstiler kan sømningsmonnet gi uønsket tyngde punktvis i materialet.

  Forslag til løsning:

  • Tynnere tråd:
   • Tera 180
   • Skala 200 / 240
   • Mara 220

  Hoppesting

  Hoppesting indikerer ubalanse mellom maskintype og transporttype ift. materialet.

  Søm med flere lag, som ved overgang av kryssende sømmer kan sting opptre ujevnt. Og om man har feil type maskin med for dårlig materialtransport ift det man skal sy vil man også kunne oppleve hoppesting

  Dette fordi det høye stofflaget kan gi større friksjon slik at stinglengden reduseres. Trådgriperen kan miste trådløkken og den hopper over ett sting (gir sting med forskjellige lengder).

  I dette tilfellet er det viktig å vurdere om maskinen er riktig for bruken, evt. justere transportmetoden slik at den passer for symaterialet og for sømkonstruksjonen.

  Forslag til løsning:

  • Vurdere maskintype til sømprosjektet
  • Endre transportøren om mulig
  • Vurdere type nål og tråd om det er mulig at det oppstår stor defleksjon
   • ved defleksjon i nålen: forsterket nål som Gebedur, San 6

  Ubalansert trådspenning i over- og undertråd.

  I de fleste tilfeller bør nåltråd og undertråd alltid krysses i midten av stoffet.
  Dersom sømmen ligger på linje med synlig over- eller undertråd er spenningen feil.

  For å forhindre at dette problemet oppstår i utgangspunktet, er det viktig å sikre at trådspenningen til nåltråd og undertråd er godt balansert. Den generelle regelen når trådspenningen stilles inn er: så mye som nødvendig og så lite som mulig.

  Forslag til løsning:

  • Løs opp trådspenning, og tilpass trådspenningen på nytt over og/eller under.

  Trådbrudd i den ferdige sømmen

  En vurdering av type sting og trådvalg er avgjørende for en holdbar søm uten brudd.

  En brutt søm kan ødelegge produktet og er en indikasjon på at sømmen ikke er tilstrekkelig holdbar.

  Dette kan skyldes de materielle egenskapene til sytråden som brukes:

  • Bruddstyrke
  • Rivemotstand
  • Elastisitet
  • Overflatefinish og konstruksjon av tråden.

  Alle disse er viktige for enhver søm. Disse parameterne må være i samsvar med materialet som skal sys, samt kravene som stilles til sømmen avhengig av bruksområdet.

  Valget av riktig type sting er også viktig fordi ikke alle er egnet for hver sy-operasjon og hvert materiale. For eksempel, hvis en søm er veldig elastisk, kan det være best å bruke en dobbel kjedesøm.

  Forslag til løsning:

  • Revurdere type søm tilpasset materialet.
  • Endre tråden som er valgt. Evt. til elastisk tråd som A&E Gütermann Maraflex.

  Trådbrudd under søm

  Dersom tråden slites under søm kan det være at nålen må byttes ut pga. slitasje, at det oppstår varmegang i nålen slik at tråden smelter, at trådspenning er for høy eller at tråden er for svak for type søm og materiale.

  Forslag til løsning:

  • Senk hastighet
  • Bytt nål
  • Juster ned trådspenning
  • Revurder trådtype

  Sømmer som krever noe ekstra

  For tekniske tekstiler og sømmer som krever spesielle egenskaper har vi stort utvalg av spesialtråder, og nåler med spesiell geometri.

  Utseendet på sømmer påvirkes av både konstruksjonen av sytråden og sytrådens overflate. A&E Gütermann sin Mara med den unike fremstillingsmetoden kalt MCT (Micro Core Technology ) gir en spesielt vakker tekstur som resulterer i et sømutseende med en silkelignende glans. Mara er ekstremt allsidig og kan brukes til lette så vel som tunge tekstiler. Med sin eksepsjonelle jevnhet er denne universelle tråden ideell for lukking av sømmer, dekorative stikninger og de vakreste knapphull. Mara er helt støvfri uten noe form for fiberflukt. Med Mara har du alltid en perfekt søm når den brukes med en god symaskin.

  Forslag til løsning:

  • Spør oss om riktig nål og tråd til ditt prosjekt.

  Generelt for valg av nål er dette kriteriene:

  • Riktig nålsystem som passer i maskinen din. Se bildet vedlagt.
  • Riktig nåltykkelse for materiale og tråd.
  • Bruk egnet nålspiss for materialet. Se ulike nålspisser i vår nålguide.
  • Er standardnål tilstrekkelig eller kreves det en spesialnål?

  I bruk:

  • Påse at nålen sitter korrekt i maskinen.
  • Bytt nål etter 7-8 sytimer.

  Ingenting som hjelper? Ring en tekniker!

  Dersom problemer ikke lar seg løse ved skifte som nevnt ovenfor er det også sannsynlig at feilen kan ha oppstått i maskinen og at en service må til. Du kan kontakte oss på telefon og epost.