GCC tilleggsutstyr sikkerhetskort Smart GUARD System

Smart Guard brannalarm

Brannalarm

 • Sikkerhetsutstyr som varsler brann og slår av maskinen

Artikkelnr: Smart guard brannalarm

 • Ønsker du å bli kontaktet av en av våre selgere angående Smart Guard brannalarm? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

  Navn
  Adresse
 • Smart guard sikrer optimal sikkerhet under kutting og graveringsarbeid.
  Det beskytter operatøren, maskinen og materialet mot potensiell brannfare.

  Under graveringsprosessen kan det oppstå flammer når du arbeider med brennbare eller lettantennelige materialer.

  Dersom det oppstår en feil blir alarmsystemet aktivert og maskinen blir avslått umiddelbart. Man kan også stille inn lydvarsel.  Åpne i Google OversetterTilbakem